Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku hotelowego Huzar w Lublinie

Ogłoszenie o postępowaniu

Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n.

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”

Nazwa i adres Zamawiającego

PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,

www.phhhotele.pl

 • Inwestor Zastępczy

ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (22-400), przy ul. Jana Kiepury 6,

 • Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla jednego zadania inwestycyjnego  p.n

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku,  izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną  pełnobranżową  (instalacje  wod-kan,  centralne  ogrzewanie,  elektryczne, teletechniczne,  niskoprądowe,  wentylacyjne  z  automatyką,  klimatyzacyjne,  architektura  i konstrukcja,  aranżacja  i  wyposażenie  wnętrz)  wraz  z  dostosowaniem  obiektu  do  wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”

 • Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin zakończenia prac przedstawiono w Załączniku nr 1

 • Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Załączniku nr 3

 • Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 • Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert i sposób wyliczenia punktacji podano w Załączniku nr 1.

 • Sposób i termin składania ofert

Termin i sposób składania ofert podano w Załączniku nr 1.

 • Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego
 2. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

 Załączniki:

Załącznik nr 11 Dokumentacja obiektu


Polub:
Udostępnij:

27 kwietnia 2021 - Aktualności