AKTUALNE  OGŁOSZENIA I POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE/ OFERTOWE

 • Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym
 • Zapytanie Ofertowe na Zawarcie umowy ramowej na sprzedaż i dostawę drukarek fiskalnych  POSNET THERMAL XL2 ONLINE dla PHH Hotele Sp. z o.o. oraz Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A.
 • Ogłoszenie o przetargu na oddanie składnika aktywów trwałych do odpłatnego korzystania, tj. prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki niezabudowane nr 306401_1.0051.AR_08.12/15 i 306401_1.0051.AR_08.12/16
 • Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla Hotelu Royal w Krakowie
 • Zapytanie Ofertowe dotyczące podpisania umowy na świadczenie usług konwojowania wartości pieniężnych dla PHH Hotele Sp. z o.o. – postępowanie zakończone
 • Zapytanie Ofertowe dotyczące podpisania umowy na świadczenie usług sprzątania w Hotelu Wieniawa we Wrocławiu
 • Wybór Inwestora Zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego w formule Zaprojektuj i Wybuduj w Hotelu Kopernik w Toruniu
 • Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla Hotelu Kopernik w Toruniu
 • Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla hotelu Huzar w Lublinie
 • Zapytanie Ofertowe dotyczące podpisania umowy na świadczenie kompleksowych usług BHP dla spółki PHH Hotele i spółki Polski Holding Hotelowy – postępowanie zakończone
 • Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla hotelu Reymont w Łodzi
 • Wybór Inwestora Zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i Wybuduj dla Hotelu Rycerski w Szczecinie
 • Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla Hotelu Rycerski w Szczecinie
 • Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomomości we Wrocławiu
 • Zapytanie Ofertowe dotyczące podpisania umowy na świadczenie usług pralniczych dla Hotelu Kapitan i Hotelu Rycerski w Szczecinie – postępowanie zakończone
 • Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na wybór dostawcy systemu telewizyjnego, internetu oraz telefonii stacjonarnej
 • Wybór Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych dla Hotelu Huzar w Lublinie
 • Wybór Generalnego Wykonawcy Robót Budowlanych dla Hoteli Ikar Poznań i Wieniawa Wrocław
 • Ogłoszenie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu PHH Hotele sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w trybie aukcji
 • Rozbiórka budynku Hali biurowej na działce nr 537/29 w Balicach wraz likwidacją i zaślepieniem przyłączy. W zakres przedmiotu zakupu wchodzi również opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień w imieniu Zamawiającego.
 • Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja budynku Hotelu „Hetman” w Rzeszowie”
 • Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku hotelowego Reymont w Łodzi
 • Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku hotelowego Huzar w Lublinie
 • Zapytanie Ofertowe – sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla PHH Hotele Sp. z o.o.
 • Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków hotelowych Ikar i Wieniawa
 • PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Hotelu Bliza wraz ze składnikami ruchomymi położonej przy ul. Os. Przyjaźni 1 w Wejherowie
 • Postępowanie przetargowe. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Hotelu „Hetman” w Rzeszowie w zakresie elewacji i dachu budynku, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelowe *”
 • Postępowanie przetargowe. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”
 • Postępowanie przetargowe. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Reymont” w Łodzi w zakresie elewacji i dachu budynku, izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu i ogrodzenia, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną pełnobranżową (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, niskoprądowe, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z dostosowaniem obiektu do wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”
 • PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu. (UWAGA: Zmiana terminu składania ofert)
 • PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu. (UWAGA: Zmiana terminu składania ofert)
 • Modernizacja elewacji, dachu oraz przebudowa zadaszenia nad wejściem Hotelu Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16 (UWAGA: Zmiana terminu składania ofert)
 • Remont i modernizacja w zakresie elewacji i dachu oraz w zakresie izolacji przeciwwodnej zewnętrznych ścian fundamentowych zespołu zabudowań Hotelu „Royal” zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 26-29 (UWAGA: Zmiana terminu składania ofert)
 • Postępowanie przetargowe. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – Remont i modernizacja Hotelu Ikar w Poznaniu i Hotelu Wieniawa we Wrocławiu
 • PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Hotelu Bliza wraz ze składnikami ruchomymi położonej przy ul. Os. Przyjaźni 1 w Wejherowie
 • PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu.
 • PHH HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie, przy ul Ceglarskiej.
 • Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie, przy ul Spadochroniarzy 9
 • Remont i modernizacja w zakresie elewacji i dachu oraz w zakresie izolacji przeciwwodnej zewnętrznych ścian fundamentowych zespołu zabudowań Hotelu „Royal” zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Św. Gertrudy 26-29 (POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE)
 • Remont elewacji, dachu, oraz przebudowa zadaszenia nad wejściem Hotelu Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16 (POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE)
 • Postępowanie przetargowe. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego – Remont Hotelu Ikar w Poznaniu i Hotelu Wieniawa we Wrocławiu (POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE)
 • Zapytanie Ofertowe – Kompleksowa usługa prania bielizny hotelowej – Hotel Rycerski w Szczecinie
 • Przetarg na zbycie nieruchomości położonych we Wrocławiu, przy ul. Sołtysowickiej
 • Remont pokoi hotelowych, recepcji i korytarzy na parterze i I piętrze, oraz klatki schodowej Hotelu Kopernik w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16
 • Przetarg na zbycie nieruchomości położonych we Wrocławiu, przy ul. Sołtysowickiej
 • Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, robót budowlanych i wykończeniowych związanych z wykonaniem parkingu wraz z dojazdem przy Hotelu Kopernik w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych Postępowanie rozstrzygnięte
 • Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu koncepcji zarządzania parkingiem, przygotowaniu wytycznych do projektu budowlano-wykonawczego, opracowaniu projektu branżowego oraz dostawy, montażu, konfiguracji, regulacji i przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem systemu parkingowego służącego do kontroli, monitorowania i poboru opłat z parkingu zlokalizowanego przy Hotelu Kopernik w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16 Postępowanie rozstrzygnięte  
 • Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa oraz modernizacja wewnętrzna pełnobranżowa (instalacje wod-kan, centralne ogrzewanie, elektryczne, teletechniczne, wentylacyjne z automatyką, klimatyzacyjne, architektura i konstrukcja, aranżacja i wyposażenie wnętrz) wraz z przebudową stacji transformatorowej i sieci elektrycznych w Hotelu „Royal” w Krakowie (ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków) i dostosowaniem obiektu do standardu 5*” wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień Postępowanie rozstrzygnięte
 • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego podczas realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Remont i modernizacja zespołu zabudowań Hotelu „Royal” w Krakowie w zakresie elewacji i dachu budynku oraz izolacji przeciwwodnej zewnętrznych ścian fundamentowych” Postępowanie rozstrzygnięte
 • Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu gastronomicznego w Hotelu „Huzar” w Lublinie
Znajdziesz nas na wPolsceNajlepiej.pl - Hotele i obiekty miejskie, biznesowe i resortowe w całej Polsce na wakacje, ferie, majówkę, City Break