Kontakt dla mediów

ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa

e-mail: bok@amwhotele.pl

tel: + 48 22 417 10 92
22 417 10 93