Aktualności

Rozbiórka budynku Hali biurowej na działce nr 537/29 w Balicach wraz likwidacją i zaślepieniem przyłączy. W zakres przedmiotu zakupu wchodzi również opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień w imieniu Zamawiającego.

 Załączniki: Zapytanie ofertowePobierz Załącznik nr 1 - SpecyfikacjaPobierz Załącznik nr 2 - Inwentaryzacja Architektoniczna Budynku przeznaczonego do rozbiórkiPobierz Załącznik nr 3 - Zagospodarowanie działki z oznaczeniem budynku przeznaczonego do...