Aktualności

Rozbiórka budynku Hali biurowej na działce nr 537/29 w Balicach wraz likwidacją i zaślepieniem przyłączy. W zakres przedmiotu zakupu wchodzi również opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień w imieniu Zamawiającego.

 Załączniki: Zapytanie ofertowePobierz Załącznik nr 1 - SpecyfikacjaPobierz Załącznik nr 2 - Inwentaryzacja Architektoniczna Budynku przeznaczonego do rozbiórkiPobierz Załącznik nr 3 - Zagospodarowanie działki z oznaczeniem budynku przeznaczonego do...

Zapytanie Ofertowe – sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla PHH Hotele Sp. z o.o.

  Termin przesyłania ofert został przedłużony do 22 kwietnia 2021 do godziny 12.00 Załączniki: Pytania i OdpowiedziPobierz Zapytanie ofertowePobierz Zał. nr 1 - Specyfikacja przedmiotu zakupuPobierz Zał. nr 2 - Formularz ofertowyPobierz Zał. nr 3 - Formularz ofertowo...