Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla Hotelu Rycerski w Szczecinie

Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-technicznego modernizacji elewacji, dachu, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudową pomieszczeń wszystkich kondygnacji Hotelu Rycerski zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Potulicka  1 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych do funkcjonowania operacyjnego obiektu decyzji administracyjnych.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr.1 SWZ

Załącznik nr.2 Formularz oferty

Załącznik nr.3 Wymagania formalne

Załącznik nr.4 Wykaz zrealizowanych robót

Załącznik nr.5 Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr.6 OPZ

Załącznik nr.7 Wzór Umowy

Załącznik nr.8 Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Załącznik nr.9 Zawartość i forma dokumentacji powykonawczej

Załącznik nr.10 Klauzula RODO do procedury przetargowej

Załącznik nr.11 Oświadczenie o Poufności

Załącznik nr.12 Oświadczenie autora wizualizacji

Załącznik nr.13 Wzór Gwarancji należytego zabezpieczenia umowy i usunięcia wad i usterek

Załącznik nr.14 Wymagania dotyczące minimalnego zakresu ubezpieczeń CAR i OC


Polub:
Udostępnij:

04 maja 2022 - Aktualności