Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla Hotelu Royal w Krakowie

Wyłonienie Wykonawcy w formule „Wybuduj” dla zadania inwestycyjnego na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnego odbioru Operatora Hotelowego dla zadania inwestycyjnego p.n.  „Modernizacja budynku i otoczenia „Hotelu Royal” w Krakowie – przebudowa i rozbudowa czterech budynków hotelowych w zakresie elewacji, parkingu, przyłączy do budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, z modernizacją wewnętrzną  pełno-branżową (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, gazowe, centralne ogrzewanie, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektryczne, teletechniczne,  niskoprądowe, automatyki oraz architektura  i konstrukcja,  aranżacja  i  wyposażenie  wnętrz)  wraz  z  dostosowaniem  obiektu  do  wymagań franczyzodawcy i standardu 5*****” na terenie działek o nr ew. 529/1, 528, 527, 526, 540/15 obręb S-1, jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków.”

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr.1 SWZ

Załącznik nr.2 Formularz oferty

Załącznik nr.3 Wymagania formalne

Załącznik nr.4 Wykaz zrealizowanych robót

Załącznik nr.4a Wykaz zrealizowanych robót – Kierownik Budowy

Załącznik nr. 5 Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr.6 OPZ

Załącznik nr.7 Wzór Umowy

Załącznik nr.8 Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Załącznik nr.9 Zawartość i forma dokumentacji powykonawczej

Załącznik nr.10 Klauzula RODO do procedury przetargowej

Załącznik nr.11 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr.12 Oświadczenie o poufności

Załącznik nr.13 Wzór Gwarancji

Załącznik nr.14 Standard Marriott Le Meridien Hotels

Załącznik nr.15 OWW


Polub:
Udostępnij:

30 grudnia 2022 - Aktualności