Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla Hotelu Royal w Krakowie

Wyłonienie Wykonawcy w formule „Wybuduj” dla zadania inwestycyjnego na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz pozytywnego odbioru Operatora Hotelowego dla zadania inwestycyjnego p.n.  „Modernizacja budynku i otoczenia „Hotelu Royal” w Krakowie – przebudowa i rozbudowa czterech budynków hotelowych w zakresie elewacji, parkingu, przyłączy do budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, z modernizacją wewnętrzną  pełno-branżową (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze, gazowe, centralne ogrzewanie, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektryczne, teletechniczne,  niskoprądowe, automatyki oraz architektura  i konstrukcja,  aranżacja  i  wyposażenie  wnętrz)  wraz  z  dostosowaniem  obiektu  do  wymagań franczyzodawcy i standardu 5*****” na terenie działek o nr ew. 529/1, 528, 527, 526, 540/15 obręb S-1, jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków.”

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr.1 SWZ

Załącznik nr.2 Formularz oferty

Załącznik nr.3 Wymagania formalne

Załącznik nr.4 Wykaz zrealizowanych robót

Załącznik nr.4a Wykaz zrealizowanych robót – Kierownik Budowy

Załącznik nr. 5 Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr.6 OPZ

Załącznik nr.7 Wzór Umowy

Załącznik nr.8 Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Załącznik nr.9 Zawartość i forma dokumentacji powykonawczej

Załącznik nr.10 Klauzula RODO do procedury przetargowej

Załącznik nr.11 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr.12 Oświadczenie o poufności

Załącznik nr.13 Wzór Gwarancji

Załącznik nr.14 Standard Marriott Le Meridien Hotels

Załącznik nr.15 OWW

Komunikat nr. 1 Pytania i odpowiedzi z dn. 13-02-2023 Informacja: Po ogłoszeniu niniejszych odpowiedzi na stronie PHH i otrzymaniu oświadczeń o zachowaniu poufności będzie udostępniana dokumentacja Oferentom w celu dokonania wizji lokalnej i wyceny ofert.

Komunikat nr.2 z dn. 21-02-2023

Zamawiający informuje Oferentów o zmianach dat rozpisanego przetargu, identyfikator postępowania PHH-GW-HRO-12-2022, polegających na zmianie dat poniżej wymienionych i zmienionych w SWZ:

  1. zgłoszenia osób ze strony Oferenta do udziału w wizji lokalnej na: do 06.03.2023 do godziny 12.00,
  2. wizji lokalnej na: w terminie od 15.03.2023 r. do 30.03.2023 r.
  3. zgłaszania pytań przez Oferentów na: do 17.04.2023 do godziny 14.00,
  4. udzielenia odpowiedzi na pytania Oferentów na: do 21.04.2023,
  5. terminu składania ofert na: 28.04.2023 do godz. 14.00.

Komunikat nr.3 z dn. 20-04-2023

Zamawiający informuje Oferentów o zmianach dat rozpisanego przetargu, identyfikator postępowania PHH-GW-HRO-12-2022, polegających na zmianie dat poniżej wymienionych i zmienionych w SWZ:

Termin składania ofert przez wykonawców zostanie przesunięty na 26.05.2023 do godz. 14.00.

Komunikat nr.4 z dn. 21-04-2023

Zamawiający informuje Oferentów o pytaniach i odpowiedziach udzielonych w ramach rozpisanego przetargu, identyfikator postępowania PHH-GW-HRO-12-2022 zgodnie z załączoną tabelą

Komunikat nr.5 z dn. 28-04-2023

Zamawiający informuje Oferentów o pytaniach i odpowiedziach udzielonych w ramach rozpisanego przetargu, identyfikator postępowania PHH-GW-HRO-12-2022 zgodnie z załączoną tabelą

Komunikat nr.6 z dn. 19-05-2023

Zamawiający informuje Oferentów o pytaniach i odpowiedziach udzielonych w ramach rozpisanego przetargu, identyfikator postępowania PHH-GW-HRO-12-2022 zgodnie z załączoną tabelą

Komunikat nr.7 z dn.23-05-2023

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert w przetargu o identyfikatorze: PHH-GW-HRO-12-2022 Hotel Royal Kraków

Termin składania ofert – 19.06.2023 r. do godz. 14:00.

Oferty należy składać na adres:  ZBM S.A. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa (sekretariat 4 piętro)

Komunikat nr.8 z dn. 26-05-2023

Zamawiający informuje Oferentów o pytaniach i odpowiedziach udzielonych w ramach rozpisanego przetargu, identyfikator postępowania PHH-GW-HRO-12-2022 zgodnie z załączoną tabelą

Komunikat nr 9 z dn. 07-06-2023

Zamawiający informuje Oferentów o pytaniach i odpowiedziach udzielonych w ramach rozpisanego przetargu, identyfikator postępowania PHH-GW-HRO-12-2022 zgodnie z załączoną tabelą – pobierz

Komunikat nr.10 z dn.13.06.2023

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert w przetargu o identyfikatorze: PHH-GW-HRO-12-2022 Hotel Royal Kraków

Termin składania ofert – 26.06.2023 r. do godz. 14:00.

Oferty należy składać na adres:  ZBM S.A. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa (sekretariat 4 piętro)


Polub:
Udostępnij:

30 grudnia 2022 - Aktualności

Znajdziesz nas na wPolsceNajlepiej.pl - Hotele i obiekty miejskie, biznesowe i resortowe w całej Polsce na wakacje, ferie, majówkę, City Break