Wybór Inwestora Zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego w formule Hotelu Rycerski zlokalizowanego w Szczecinie