Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla hotelu Huzar w Lublinie

„Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „Huzar” w Lublinie w zakresie elewacji i dachu budynku,  izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną  pełnobranżową  (instalacje  wod-kan,  centralne  ogrzewanie,  elektryczne, teletechniczne,  niskoprądowe,  wentylacyjne  z  automatyką,  klimatyzacyjne,  architektura  i konstrukcja,  aranżacja  i  wyposażenie  wnętrz)  wraz  z  dostosowaniem  obiektu  do  wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr.1 SWZ

Załącznik nr.2 Formularz oferty

Załącznik nr.3 Wymagania Formalne

Załącznik nr.4 Wykaz zrealizowanych robót

Załącznik nr.4a Wykaz zrealizowanych robót – Kierownik Budowy

Załącznik nr.5 Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr.6 OPZ

Załącznik nr.7 Wzór umowy HUZAR

Załącznik nr.8 Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Załącznik nr.9 Zawartość i forma dokumentacji powykonawczej

Załącznik nr.10 Klauzula RODO do procedury przetargowej

Załącznik nr.11 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr.12 Oświadczenie o Poufności

Załącznik nr.13 Wzór Gwarancji

Załącznik nr.14 Standard IHG dla HIEX

Załącznik nr.15 OWW

Załącznik nr.16 Komunikat nr.1

Załącznik nr.17 Pytania i odpowiedzi do postępowania PHH-GW-HUZ-02-2022 na Generalnego Wykonawcę modernizacji Hotelu Huzar w Lublinie

Załącznik nr.18 Pytania i odpowiedzi – 2022.06.06

Załącznik nr.19 Pytania i odpowiedzi – 2022.06.10

Załącznik nr.20 Pytania i odpowiedzi – 2022.07.15


Polub:
Udostępnij:

02 czerwca 2022 - Aktualności

Znajdziesz nas na wPolsceNajlepiej.pl - Hotele i obiekty miejskie, biznesowe i resortowe w całej Polsce na wakacje, ferie, majówkę, City Break