Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla Hotelu Kopernik w Toruniu