Zapytanie Ofertowe – sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla PHH Hotele Sp. z o.o.