Wybór Inwestora Zastępczego podczas realizacji zadania inwestycyjnego w formule Zaprojektuj i Wybuduj w Hotelu Kopernik w Toruniu