Wybór Generalnego Wykonawcy robót budowlanych dla Hotelu Reymont w Łodzi

Wyłonienie Wykonawcy w formule Wybuduj dla zadania inwestycyjnego p.n.. : „Modernizacja budynku i otoczenia Hotelu „REYMONT” w Łodzi w zakresie elewacji i dachu budynku,  izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych, parkingu i ogrodzenia, przyłączy do budynku oraz modernizacją wewnętrzną  pełnobranżową  (instalacje  wod-kan,  centralne  ogrzewanie,  elektryczne, teletechniczne,  niskoprądowe,  wentylacyjne  z  automatyką,  klimatyzacyjne,  architektura  i konstrukcja,  aranżacja  i  wyposażenie  wnętrz)  wraz  z  dostosowaniem  obiektu  do  wymagań franczyzodawcy i standardu 3*”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr.1 SWZ

Załącznik nr.2 Formularz oferty

Załącznik nr. 3 Wymagania formalne

Załącznik nr.4 Wykaz zrealizowanych robót

Załącznik nr.4a Wykaz zrealizowanych robót – Kierownik Budowy

Załącznik nr.4b Dysponowanie personelem w zakresie prac konserwatorskich

Załącznik nr.5 Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr.6 OPZ

Załącznik nr.7 Wzór Umowy

Załącznik nr.8 Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Załącznik nr.9 Zawartość i forma dokumentacji powykonawczej

Załącznik nr.10 Klauzula RODO do procedury przetargowej

Załącznik nr.11 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr.12 Oświadczenie o Poufności

Załącznik nr.13 Wzór Gwarancji

Załącznik nr.14 Standard AIDEN

Komunikat nr.1 – 2022.06.06

Komunikat nr.2 – 2022.06.13

Komunikat nr.3 – 2022.06.23

Komunikat nr.4 – 2022.06.23

Komunikat nr.5 – 2022.07.04

Komunikat nr.6 – 2022.07.04

Komunikat nr.7 – 2022.07.04

komunikat nr.8 Pytania i odpowiedzi – 2022.07.15

Komunikat nr.9 – 2022.07.19

komunikat nr.10 – 2022.08.05

Komunikat nr.11 – 2022.09.19

Komunikat nr.12 – 2022.09.19

Komunikat nr.13 – 2022.09.19

Komunikat nr.14 – 2022.09.26


Polub:
Udostępnij:

09 maja 2022 - Aktualności