Rozbiórka budynku Hali biurowej na działce nr 537/29 w Balicach wraz likwidacją i zaślepieniem przyłączy. W zakres przedmiotu zakupu wchodzi również opracowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień w imieniu Zamawiającego.