Modernizacja elewacji, dachu oraz przebudowa zadaszenia nad wejściem Hotelu Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16

PHH Hotele Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór wykonawcy do realizacji p.n.:

Modernizacja elewacji, dachu oraz przebudowa zadaszenia nad wejściem Hotelu Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16.

 • Nazwa i adres Zamawiającego

PHH Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,

www.phhhotele.pl

Podmiotem reprezentującym Zamawiającego jest Inwestor Zastępczy:

INVESTCOVER ELIZA I PAWEŁ GOSSA SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Warszawie, ul. Conrada 23/72

www.investcover.pl 

 • Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja elewacji, dachu,  oraz przebudowa zadaszenia nad wejściem Hotelu Kopernik zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 16.

 • Termin wykonania zamówienia

Przewidywany czas prowadzenia robót budowlanych podano w punkcie 4 SIWZ.

 • Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki przedstawione w punktach 6 i 7 SIWZ.

 • Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Informacje na temat wadium podano w punkcie 8 SIWZ.

 • Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert i sposób wyliczenia punktacji podano w punkcie 17 SIWZ.

 • Sposób i termin składania ofert

Termin i sposób składania ofert podano w punkcie 5 SIWZ.

 • Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający informuje, że nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a niniejsze postępowanie jest przeprowadzone na podstawie Kodeksu cywilnego
 2. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do złożenia oferty i nie stanowi oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego
 3. Brak odpowiedzi na ofertę złożoną przez Wykonawcę nie stanowi przyjęcia oferty przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia postępowania lub dokumentacji przetargowej w trakcie trwania postępowania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

 Załączniki:


Polub:
Udostępnij:

18 grudnia 2020 - Aktualności