ZAPYTANIE OFERTOWE

AMW HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym możliwości realizacji poniższego Zakupu:

Opis Przedmiotu Zakupu:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

1) operatu szacunkowego wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej działki nr ew. 6/11, obręb 0050, Karłowice o powierzchni 5 697 m2, położonej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej, w województwie dolnośląskim;
2) operatu szacunkowego wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej działki nr ew. 1/15, obręb 0050 Karłowice o powierzchni 1 874 m2, położonej we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 15 w województwie dolnośląskim;
3) operatu szacunkowego wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej działki ew. nr 46/5 obręb 0022 Południe o powierzchni 1 448 m2, położonej we Wrocławiu przy ul. Sztabowej róg ul. Słowiczej, w województwie dolnośląskim;
4) operatu szacunkowego wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr ew. 2/66, obręb 26 Rury Brudkowskie o powierzchni 2 627 m2, położonej w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy;
5) operatu szacunkowego wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr ew. 2/68, obręb 26 Rury Brudkowskie o powierzchni 3 046 m2, położonej w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy 9;
6) operatu szacunkowego wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, działki nr ew. 317/14, obręb 16 Wejherowo, o powierzchni 5 731 m2, zabudowanej budynkiem wolnostojącym, stanowiącym hotel „Bliza” o powierzchni 4 632 m2 położonej w Wejherowie, ul. Osiedle Przyjaźni 1;
7) operatu szacunkowego wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr ew. 156/7, obręb 0009 Podgórze, o powierzchni 7 099m2, położonej w Krakowie, przy ul. Ceglarskiej;

Szczegóły w załączniku:


Polub:
Udostępnij:

18 października 2019 - Aktualności