Zapytanie ofertowe. Sprzedaż i dostawa 33 sztuk drukarek fiskalnych.

AMW HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, zwraca się z zapytaniem ofertowym na :

„Usługę sprzedaży i dostawy  33 sztuk  drukarek fiskalnych online dla  AMW Hotele Sp. z o.o.”

Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego AMW HOTELE Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa

Termin realizacji umowy od dnia  zawarcia umowy do 31.05. 2020r. przy czym dostawy realizowane będą w 3 (trzech etapach):

  1. I etap w ilości 10 sztuk do dnia 18.12.2019r.
    1. II etap w ilości  10 sztuk do dnia 31.03.2020r.
    1. III etap w ilości 13 sztuk do dnia 31.05.2020r.

Szczegółowy  opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej   stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego


Polub:
Udostępnij:

29 listopada 2019 - Aktualności