Wykonanie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego w hotelu ROYAL *** w Krakowie